Bc. Veronika Tinková

Diplomová práce

Adaptace literárního textu pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku od 11 do 15 let

Adaptation of literary text for children with different mother tongue between 11 and 15 years
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na adaptaci literárního textu pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku od 11 do 15 let. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ranou adolescencí, žákem s odlišným mateřským jazykem a výukou češtiny jako cizího nebo druhého jazyka. Další kapitoly jsou zaměřeny na referenční jazykové úrovně a specifika literárního textu. V praktické …více
Abstract:
The master thesis focuses on adaptation of literary text for pupils with different mother tongue between 11 and 15 years old. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part considers an early adolescence, a pupil with different mother tongue and teaching czech as a second or foreign language. Next chapters are focused on referential language levels and specifics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta