Lenka CIPROVÁ

Bakalářská práce

Analýza trhu práce v okrese Náchod

The Analysis of the Labour Market in the Náchod District
Anotace:
Téma bakalářské práce je "Analýza trhu práce v okrese Náchod". Zabývá se vývojem a analýzou základních charakteristik trhu práce v okrese Náchod a následné komparaci s Královéhradeckým krajem a ČR. Jejím hlavním cílem je zhodnocení základních aspektů trhu práce. Práce je rozdělena do pěti částí. Trh práce je hodnocen ve třech stěžejních částech.
Abstract:
Topic of my bachelor thesis is "Analysis of the labor market in district Nachod." It deals with the development and analysis of the basic characteristics of the labor market in district Nachod and the subsequent comparison with the Hradec Kralove region in the Czech Republic. Its main purpose is to evaluate the basic aspects of the labor market. The thesis is divided into five parts. The labor market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIPROVÁ, Lenka. Analýza trhu práce v okrese Náchod. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická