Kamila Vaňová

Bakalářská práce

Péče o nevyléčitelně nemocné, umírání a smrt.

Caring for the mentally ill, the dying and death.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a smrt, a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky paliativní péče – popisuje cílovou skupinu, a shrnuje informace o druzích a cílech paliativní péče. Další část je zaměřena na popis procesu umírání a smrti, doprovázení umírajících, hospicovou péči a domácí hospicovou péči …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of care for the terminally ill, dying and death, and is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the introduction to the issue of palliative care – it describes the target group, and summarizes information about the types and aims of palliative care. The next part is focused on the description of the process of dying and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB13800

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 8. 2022
 • Vedoucí: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
 • Oponent: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 8. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.