Siyu Liu

Diplomová práce

Property Prices: Analyzing the Effect of Macroeconomic Determinants

Property Prices: Analyzing the Effect of Macroeconomic Determinants
Anotace:
The goal of this thesis is to analyze the effect of macroeconomic determinants on property prices. We study this topic because property prices are among the interests of central banks especially after the global financial crisis, when financial stability became separate policy in most developed central banks. This topic is also relevant for investors and households in many countries. This thesis aims …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze the effect of macroeconomic determinants on property prices. We study this topic because property prices are among the interests of central banks especially after the global financial crisis, when financial stability became separate policy in most developed central banks. This topic is also relevant for investors and households in many countries. This thesis aims …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Aleš Melecký
  • Oponent: David Slavata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava