Bc. Michaela Brožíková

Master's thesis

Právní a ekonomické aspekty nabídkových řízení při zajišťování dopravní obslužnosti

Legal and Eeconomic Aspects of Tendering for Providing Transport Serviceability
Anotácia:
Obsahem diplomové práce jsou právní a ekonomické aspekty nabídkových řízení při zajišťování dopravní obslužnosti. Diplomová práce vymezuje základní charakteristiku fiskální části finančního práva v návaznosti na zakotvení právní úpravy dané problematiky v evropském a vnitrostátním právu. V rámci tématu se autorka zabývá kategorizací řízení, prostřednictvím kterých mohou územně samosprávné celky volit …viac
Abstract:
The content of the thesis are the legal and economic aspects of tendering in the provision of transport services. This thesis defines the basic characteristics of fiscal finance law in relation to the anchoring of the regulatory issues in the European and national law. Within the topic the author deals with the categorization procedure through which local governments can choose the operator providing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedúci: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Public Policy / Public Administration