Bc. Martina Horáková

Diplomová práce

Education multiculturelle en cours de FLE

Multicultural approach in a French foreign language class
Abstract:
The diploma thesis deals with the application of multicultural education in a French foreign language class (FLE). The theoretical part presents the multicultural education in the secondary school programmes in the Czech Republic and France and bring a new concept of teaching culture in a French language class. The practical part includes a report from a teaching practice in Collège Diderot, a secondary …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aplikací multikulturní výchovy ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka (FLE). V teoretické části představuje multikulturní výchovu ve vzdělávacích programech v České republice a ve Francii a přináší nové pojetí kultury ve výuce francouzštiny obecně. Praktická část zahrnuje záznam ze stáže na základní škole Collège Diderot v Besançonu, kde je multikultruní výchova ve výuce …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy