Bc. Radek Šinko

Master's thesis

Evaluace systému odměn a trestů ve VÚ, SŠ a ŠJ Višňové

Evalutions of punishments and rewards systems in VU, SŠ a ŠJ Višňové
Anotácia:
Diplomová práce „Evaluace systému odměn a trestů ve VÚ, SŠ a ŠJ Višňové“ se zabývá zhodnocením systému odměn a trestů. V teoretické části jsou obecně popsány poruchy chování a emocí u dětí a mládeže s vybranými koncepty psychologie osobnosti. Druhá kapitola se věnuje legislativnímu vymezení ústavní a ochranné výchovy. Ve třetí kapitole je přiblížena problematika hodnocení odměn a trestů s hodnocením …viac
Abstract:
My diplomas work „ The evaluation of system the rewards and the punishments at VÚ, SŠ and ŠJ Višňové „deal with estimation of system to the rewards and the punishments. The theoretical part generally described children’s and youth’s behavioural disturbance and emotion with chosen drafts of psychology personality’s theory. The second chapter devotes legislature delimitation institutional and protective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta