Theses 

Ist Multikulturalismus in Deutschland gescheitert? – Bc. Patrik Marek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Bc. Patrik Marek

Bakalářská práce

Ist Multikulturalismus in Deutschland gescheitert?

Has multiculturalism failed in Germany?

Abstract: A dissertation with the heading "Has multiculturalism failed in Germany?" is closely connected with integration foreigners into German society. In theoretical part I have in more detail described the current debate in German society with the topic "multicultural society" both on political and media level. This I have supported with the official statistics entry. In practical part I have evaluated the received information from people of various nationalities living in the German town Heilbronn to see if the views of the actual immigrants agree or disagree with the views of majority of society and whether they feel successfully integrated into German society.

Abstract: Bakalářská práce s názvem „Selhal multikulturalismus v Německu?“ je úzce spojená s integrací cizinců do německé společnosti. V teoretické části blíže popisuji aktuální diskusi v německé společnosti na téma “multikulturní společnost“ a to jak na politické, tak i na mediální úrovni, kterou jsem doložil oficiálními statistickými údaji. V praktické části jsem vyhodnotil získané informace od občanů různých národností žijících v německém městě Heilbronn, abych zjistil, jestli se názory samotných přistěhovalců shodují nebo rozcházejí s názory většinové společnosti a zdali se cítí být úspěšně integrováni do německé společnosti.

Klíčová slova: Multikulturalismus, migrace, integrace, většinová společnost, menšinová společnost, tolerance, nepřátelství, znalost německého jazyka, vzdělání, pracovní trh Multiculturalism, migration, integration, majority of society, minority of society, toleration, hostility, knowledge of German language, education, labor market

Jazyk práce: němčina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: M.A. Roland Anton Wagner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz