Bc. Petr CIGAN

Diplomová práce

Zotavení kardiální autonomní regulace po intervalovém zatížení

The cardiac autonomic regulation recovery after the intermittent exercise
Anotace:
Cílem této práce bylo popsat průběh zotavení kardiální autonomní regulace po intermitentním (intervalovém) zatížení. Výzkumný soubor tvořilo celkem 30 probandů, kteří ale byli dále rozděleni dle své výkonnosti do tří skupin - nesportovci, rekreační sportovci a vrcholově trénovaní sportovci. V mé práci se zaměřuji na skupinu rekreačních sportovců. V této skupině bylo 10 probandů ve věku 22,60 ? 1,20 …více
Abstract:
The aim of this study was to describe recovery of cardiac autonomic regulation after intermittent exercise. In this study were participated 30 men, which were divided into three groups, depends on their physical performance - non-athletes, recreational athletes and well-trained athletes. In my study I focus on group of recreational athletes. In this group were 10 men (age 22,60 ? 1,20). The participants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015
Zveřejnit od: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIGAN, Petr. Zotavení kardiální autonomní regulace po intervalovém zatížení. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta