Bc. Petr CIGAN

Master's thesis

Zotavení kardiální autonomní regulace po intervalovém zatížení

The cardiac autonomic regulation recovery after the intermittent exercise
Abstract:
Cílem této práce bylo popsat průběh zotavení kardiální autonomní regulace po intermitentním (intervalovém) zatížení. Výzkumný soubor tvořilo celkem 30 probandů, kteří ale byli dále rozděleni dle své výkonnosti do tří skupin - nesportovci, rekreační sportovci a vrcholově trénovaní sportovci. V mé práci se zaměřuji na skupinu rekreačních sportovců. V této skupině bylo 10 probandů ve věku 22,60 ? 1,20 …more
Abstract:
The aim of this study was to describe recovery of cardiac autonomic regulation after intermittent exercise. In this study were participated 30 men, which were divided into three groups, depends on their physical performance - non-athletes, recreational athletes and well-trained athletes. In my study I focus on group of recreational athletes. In this group were 10 men (age 22,60 ? 1,20). The participants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2015
Accessible from:: 10. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CIGAN, Petr. Zotavení kardiální autonomní regulace po intervalovém zatížení. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta