Lenka Grodová

Bakalářská práce

Daňový systém se zaměřením na daň z nemovitých věcí z pohledu obce

Tax system with a focus on real estate tax from trh perpective of the municipality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá daní z nemovitých věcí zejména z pohledu obcí a dopadu jejího výběru na rozpočet vybraných obcí. Popisuje postavení daně z nemovitých věcí v daňové soustavě České republiky a její zařazení mezi místní daně. Analyzuje současnou právní úpravu příjmů obcí a vyhodnocuje možné změny daně z nemovitých věcí, které mohou vést ke zvýšení příjmů rozpočtu obce.
Abstract:
The bachelor thesis deals with real estate taxes, especially from the point of view of municipalities and the impact of its collection on the budget of selected municipalities. It describes the position of real estate tax in the tax system of the Czech Republic and its classification among local taxes. It analyzes the current legislation of the income municipalities and evaluates possible changes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/eif7s/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Simona Rosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika