Bc. Katarína Murgašová

Diplomová práce

Exprese, purifikace a charakterizace intracelulárních regulačních domén cytokininového receptoru AHK4 u Arabidopsis thaliana.

Expression, purification, and characterization of intracellular regulatory domains of cytokinin receptor AHK4 in Arabidopsis thaliana.
Abstract:
The cytokinins are plant hormones, which regulate variety of biological functions. Their signaling is mediated via so called Multi-step phosphorelay, which consists of hybrid histidine kinase, histidine phosphotransfer protein and respond regulator. The cytokinins are perceived with three receptors in Arabidopsis thaliana: AHK2, AHK3 and AHK4. All three receptors are hybrid histidine kinases, which …více
Abstract:
Cytokininy jsou rostlinné hormony zastávající různé biologické funkce. Jejich signalizace je sprostředkována tzv. vícekrokovou fosforylací, která se skládá z hybridní histidin kinázy, histidin fosfo-transferového proteinu a regulátora odpovědi. U Arabidopsis thaliana jsou cytokiníny vnímány třemi receptory: AHK2, AHK3 a AHK4. Všechny tři jsou hybridní histidin kinázy, které se skádají ze čtyř domén …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta