Bc. Jozef Šimkovič

Bakalářská práce

Obchodný register a zverejňovanie údajov v kontexte slovenskej a európskej úpravy

Commercial Register and publication of data in the context of the Slovak and European legislation
Abstract:
The subject of my thesis is to clarification and the summary of the legislation of commercial register. In the introductory section, I focused on development of the commercial register in the world and in our territory. I elaborated characteristics, an organization and activity of the business register. Devoted I have attention also to the effects of registrations in the commercial register. The content …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je objasnenie a zhrnutie právnej úpravy obchodného registra. V úvodnej časti som sa venoval vývoju obchodného registra vo svete a na našom území. Rozpracoval som charakteristiku, organizáciu a činnosť obchodného registra. Venoval som pozornosť aj účinkom zápisov do obchodného registra.Obsahom nasledujúcej kapitoly je vymedzenie okruhu osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.