Bc. Jozef Šimkovič

Bachelor's thesis

Obchodný register a zverejňovanie údajov v kontexte slovenskej a európskej úpravy

Commercial Register and publication of data in the context of the Slovak and European legislation
Abstract:
The subject of my thesis is to clarification and the summary of the legislation of commercial register. In the introductory section, I focused on development of the commercial register in the world and in our territory. I elaborated characteristics, an organization and activity of the business register. Devoted I have attention also to the effects of registrations in the commercial register. The content …more
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je objasnenie a zhrnutie právnej úpravy obchodného registra. V úvodnej časti som sa venoval vývoju obchodného registra vo svete a na našom území. Rozpracoval som charakteristiku, organizáciu a činnosť obchodného registra. Venoval som pozornosť aj účinkom zápisov do obchodného registra.Obsahom nasledujúcej kapitoly je vymedzenie okruhu osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Reader: JUDr. Adriána Palajová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.