Bc. Tomáš Kubíček

Master's thesis

Sub/urbanizace v Brně a zázemí – proměna 2001 až 2011

Sub / urbanization in Brno and its surroundings - change from 2001 to 2011
Anotácia:
V diplomové práci vymezujeme v Brně a jeho zázemí zóny s různou mírou suburbanizace, případně urbanizace, a to na základě relativizovaných výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011. Výsledky jsou mezi sebou porovnány a pomocí kartogramů interpretovány. Předpokládá se, že se kolem Brna vytvořil souvislý prstenec suburbánních obcí a některé městské částí Brna mají podobné demografické chování …viac
Abstract:
In this thesis, we define the zones with varying degrees of suburbanization or alternatively urbanization in Brno and its surroundings. This is done based on the relative results of Censuses of Population and Housing 2001 and 2011. These results are compared to each other and interpreted by using cartograms. We expect that there has been formed a continuous ring of suburban municipalities around Brno …viac
 

Kľúčové slová

Brno suburbanizace urbanizace SLDB
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development