Bc. Žaneta Svobodová

Diplomová práce

Izolace a charakterizace potenciálního lektinu z Adenanthera pavonina

Isolation and characterization of potential lectin from Adenanthera pavonina
Anotace:
Lektiny jsou proteiny neimunitního původu schopné rozpoznávat a reverzibilně vázat různé sacharidové struktury. Tato práce se zabývá izolací a charakterizací potenciálního lektinu z rostliny Adenanthera pavonina – APPL. Protein APPL byl získán jednoduchou extrakcí ze slupek semen rostliny Adenanthera pavonina. Pomocí „glycan array“ bylo zjištěno, že protein APPL je pravděpodobně specifický k L-rhamnose …více
Abstract:
Lectins are multivalent proteins of non-immune origin which recognize and bind reversibly diverse sugar structures. This thesis deals with the isolation and characterization of a potential lectin from the plant Adenanthera pavonina – APPL. The APPL protein was obtained by simple extraction from the peels of seeds of the Adenanthera pavonina. Using the glycan array, the APPL protein was found to be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D., prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.