Margarita Nikoliqi

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Business Ethics
Anotace:
Tématem této práce je podnikatelská etika. Vysvětluje, co vše tato problematika obnáší a v první části se zaměří na, v současné době nejrozvinutější disciplínu této oblasti, společenskou odpovědnost firem. Následně se zabývá nejrozšířenějším nástrojem podnikatelské etiky, etickým kodex od jeho vývoje až po konkrétní příklad na organizaci Rotary International. Nezapomíná ukázat, jaký vliv má implementace …více
Abstract:
The subject of this thesis is business ethics. It explains everything that is a part of this topic. In the first part it describes, in these days, the most developed discipline of business ethics known as corporate social responsibility. Then it describes the most spreaded instrument of business ethics, the ethical code, from its historical evolution to a concrete example of the orginazation Rotary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Hana Chylíková
  • Oponent: Helena Podhrázská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54740