Margarita Nikoliqi

Bachelor's thesis

Etika v podnikání

Business Ethics
Abstract:
Tématem této práce je podnikatelská etika. Vysvětluje, co vše tato problematika obnáší a v první části se zaměří na, v současné době nejrozvinutější disciplínu této oblasti, společenskou odpovědnost firem. Následně se zabývá nejrozšířenějším nástrojem podnikatelské etiky, etickým kodex od jeho vývoje až po konkrétní příklad na organizaci Rotary International. Nezapomíná ukázat, jaký vliv má implementace …more
Abstract:
The subject of this thesis is business ethics. It explains everything that is a part of this topic. In the first part it describes, in these days, the most developed discipline of business ethics known as corporate social responsibility. Then it describes the most spreaded instrument of business ethics, the ethical code, from its historical evolution to a concrete example of the orginazation Rotary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: Hana Chylíková
  • Reader: Helena Podhrázská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54740