Ing. Gabriela Surová

Bakalářská práce

Postavení a uplatnění žen na trhu práce. Teorie a praxe pracovněprávního postavení

The status and success of women in the labor market. Theory and practice of employment of women
Anotace:
Práce je zaměřena na právní úpravu pracovněprávního postavení žen na trhu práce v České republice. Pomocí dotazníkového šetření se zabývá reálným postavením žen na českém trhu práce a identifikuje nejpalčivější problémy tohoto segmentu. Na základě výsledku šetření jsou představeny návrhy zlepšení současného stavu.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the regulation of employment of women in the labor market in the Czech Republic. Using the questionnaire deals with the real-position of women in the Czech labor market and identifies the most pressing problems of this segment. Based on the results of the investigation are presented proposals to improve the current situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ľubica Vyletelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting