Bc. Vladimír Macalík

Bakalářská práce

Výzkum kvarterních sedimentů v jeskyni Barová (střední část Moravského krasu)

Investigation of Quaternary sediments in the Barová Cave (central part of the Moravian Karst)
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu sedimentů v jeskyni Barová ve střední části Moravského krasu. V první části je popsána geologická stavba zkoumané oblasti a okolí. Jeskyně Barová byla objevena v roce 1947 a studovaný profil byl odkryt nad II. propastí v roce 2011. V praktické části práce byly laboratorními metodami zpracovány odebrané vzorky. Profil je tvořen fluviálními sedimenty, které vznikly …více
Abstract:
In this thesis I study sediments in the Barová Cave in the central part of the Moravian Karst. Geological structure of the studied area and its surroundings is described in the first part of this thesis. The Barová Cave has been known since 1947 and the studied section was uncovered above the Second abyss in 2011. In the practical part of this work it is described processing of samples using laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta