Mgr. Kateřina Zemanová

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení pro hokejisty

Corrective Exercises for Ice Hockey
Anotace:
Zemanová, Kateřina: Kompenzační cvičení pro hokejisty, bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2012, 64 s. Bakalářská práce je změřena na sestavení jednotek kompenzačních cvičení, které bude možné začlenit do tréninkového procesu na základě kineziologické analýzy, informací získaných z ankety a vlastního pozorování.
Abstract:
Kateřina, Zemanová: Corrective Exercises for Ice Hockey, Bachelor thesis. Brno: MU FSpS, 2012, 64 p. This Bachelor thesis is focused to build units of compensatory exercise that will be incorporated into the training process based on the kinesiology analysis, information gathered from surveys and own observations
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií