Evgeniya OPALKO

Diplomová práce

VIDEO - AUTORSKÉ VIDEO

VIDEO - ARTISTIC VIDEO
Anotace:
"ŽIVOT SNŮ" je pětiminutové autorské video se zvukem. Video vytvořeno na základě vlastních zážitků a pocitů. Cílem práce je vtáhnout diváky do atmosféry mých snů. Nejvíce si v multimediální tvorbě cením toho, když dílo reflektuje emoce a ty dokáže předat divákovi. Snažila jsem se to ve svém videu zvládnout taky.
Abstract:
"LIVE OF DREAMS" is a five-minute authoring video with sound. Video created based on my own experiences and feelings. The aim of the work is to bring viewers into the atmosphere of my dreams. Most in multimedia work I appreciate when the work reflects the emotions and you can pass it on to the viewer. I tried to handle it in my video too.
 

Klíčová slova

video sen emoce experiment
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Morávek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPALKO, Evgeniya. VIDEO - AUTORSKÉ VIDEO. Plzeň, 2017. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/