Evgeniya OPALKO

Master's thesis

VIDEO - AUTORSKÉ VIDEO

VIDEO - ARTISTIC VIDEO
Abstract:
"ŽIVOT SNŮ" je pětiminutové autorské video se zvukem. Video vytvořeno na základě vlastních zážitků a pocitů. Cílem práce je vtáhnout diváky do atmosféry mých snů. Nejvíce si v multimediální tvorbě cením toho, když dílo reflektuje emoce a ty dokáže předat divákovi. Snažila jsem se to ve svém videu zvládnout taky.
Abstract:
"LIVE OF DREAMS" is a five-minute authoring video with sound. Video created based on my own experiences and feelings. The aim of the work is to bring viewers into the atmosphere of my dreams. Most in multimedia work I appreciate when the work reflects the emotions and you can pass it on to the viewer. I tried to handle it in my video too.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Jan Morávek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OPALKO, Evgeniya. VIDEO - AUTORSKÉ VIDEO. Plzeň, 2017. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/