Petr Frejlich

Diplomová práce

Zvyšuje minimálním mzda nezaměstnanost? Determinanty nezaměstnanosti v České republice

Does minimum wage increasing unemployment? Determinants of unemploymet in the Czech Republic
Anotace:
Práce analyzuje vliv zvyšování minimální mzdy a vliv dalších exogenních proměnných na míru nezaměstnanosti v České republice v letech 2006-2015. Empirická část práce je založena na dostupných časových řadách, které byly použity k odhadům modelů nezaměstnanosti žen a mužů, včetně odlišně specifikovaných modelů a modelů celkové nezaměstnanosti. Časové řady použité v regresních modelech jsou očištěny …více
Abstract:
The thesis analyzes an effect of raising the minimum wage and other variables on unemployment rate in the Czech Republic in 2006-2015. The empirical part is based on available time series, which were used to estimate models of unemployment for both women and men, including differently specified models and a model of overall unemployment. The time series used in regression models were adjusted for seasonality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: Dominik Stroukal
  • Oponent: Dagmar Brožová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52316