Petr Frejlich

Master's thesis

Zvyšuje minimálním mzda nezaměstnanost? Determinanty nezaměstnanosti v České republice

Does minimum wage increasing unemployment? Determinants of unemploymet in the Czech Republic
Abstract:
Práce analyzuje vliv zvyšování minimální mzdy a vliv dalších exogenních proměnných na míru nezaměstnanosti v České republice v letech 2006-2015. Empirická část práce je založena na dostupných časových řadách, které byly použity k odhadům modelů nezaměstnanosti žen a mužů, včetně odlišně specifikovaných modelů a modelů celkové nezaměstnanosti. Časové řady použité v regresních modelech jsou očištěny …more
Abstract:
The thesis analyzes an effect of raising the minimum wage and other variables on unemployment rate in the Czech Republic in 2006-2015. The empirical part is based on available time series, which were used to estimate models of unemployment for both women and men, including differently specified models and a model of overall unemployment. The time series used in regression models were adjusted for seasonality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2016
  • Supervisor: Dominik Stroukal
  • Reader: Dagmar Brožová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52316