Mgr. Alexandra Hirčová

Master's thesis

Samostatná působnost zastupitelstva města Bruntál

Own Competencies of the City Council of Bruntál
Abstract:
Cílem diplomové práce s názvem ,,Samostatná působnost zastupitelstva města Bruntál“ je podat ucelený obraz o obecním zastupitelstvu jako o jednom z orgánů obce. Teoretická část díla v první části stručně popisuje historický vývoj veřejné správy na území České republiky. Druhá část charakterizuje obce, je zde popsána i Evropská charta místní samosprávy. Poslední teoretická část analyzuje legislativně …more
Abstract:
The aim of the thesis entitled Independent powers of the municipal council of Bruntál is to give a comprehensive picture to the municipal council as one of the municipal authorities. The theoretical part of the work briefly describes the historical development of public administration in the Czech Republic. The second part characterizes the municipalities, there is also described the European Charter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karel Mašlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy