Bc. Radim ZÁTOPEK

Bakalářská práce

Gambler z pohledu sociální pedagogiky

Gambling from the perspective of social pedagogy
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá hazardním hráčstvím jako sociálně {--} patologickým jevem, který současné společnosti přináší celou řadu problémů a to jak samotné společnosti, tak zejména gamblerovi a jeho rodině, příbuzným, spolupracovníkům a přátelům. V této práci nejdříve vysvětluji, co jeto patologické hráčství a jak vypadá vývoj závislosti na hazardní hře. Dále se věnuji sociálním aspektům patologického …více
Abstract:
This final project is concerning gambling as the social and pathological phenomenon. It brings a lof of problems not only to the society but to the gambler himself,his family, the colleagues and friends, too. In this project, firstly, I explain pathological gambling and the development of the addiction to the gambling games.Then I devote to social aspects of the gambler, the phases of gambling, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2005
Zveřejnit od: 29. 4. 2007
Identifikátor: 856

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2005
  • Vedoucí: PhDr. Antonín Olejníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁTOPEK, Radim. Gambler z pohledu sociální pedagogiky. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.