Kateřina Škarvadová

Bakalářská práce

Tisk reliéfních vrstev pro bezpečnostní aplikace

Printed relief structures for security applications
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlastností reliéfních lakových vrstev a možností využití různých druhů strukturovaných laků pro bezpečnostní aplikace. Tištěné vzorky jsou zkoumány za pomocí mikroskopu a mechanického profilometru. Z měřených hodnot je stanovena jejich kvalita a využitelnost pro vytvoření bezpečnostního prvku.
Abstract:
This bachelor thesis deals with research of behaviour of the relief lacque layers and the possibility of using different types of strucutural varnishes for security applications. Printed samples are tested by microscope and mechanical profilemetre. Mesured values determinate their quality and usability to create security element.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škarvadová, Kateřina. Tisk reliéfních vrstev pro bezpečnostní aplikace. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.