Ing. Aneta Marcínová

Bakalářská práce

Podnikatelské prostředí malého a středního podniku

Commercial enviroment of small adn medium enterprise
Anotace:
Podnikatelské prostředí je významným faktorem pro existenci malého a středního podniku. V bakalářské práci je toto prostředí posouzeno u malého gumárenského podniku Mitas Antikor, s. r. o. Teorie je důležitým činitelem, proto jsem při psaní práce využila poznatky z odborné ekonomické literatury. Analýza ekonomických výsledků je provedena za léta 2006-2009 a uveden je i plán pro rok 2010. Aktuální ekonomická …více
Abstract:
Enterprise enviroment is signifiant factor for existence small and medium enterprices. In bachelor work is this enviroment of small ruber firm Mitas Antikor, s. r. o. was analyzed. Theory is very important factor, thereby I used some knowledges of economical literature. Analyze of economic results was performed after years 2006-2009 including a plan for the year 2010. Actual economic situation was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Horký
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní