MUDr. Martina Mračková, Ph.D.

Doctoral thesis

Evaluating the effect of therapy in patients with Parkinson's disease using functional Magnetic Resonance Imaging: pharmaco-fMRI

Evaluating the effect of therapy in patients with Parkinson's disease using functional Magnetic Resonance Imaging: pharmaco-fMRI
Abstract:
U pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) se vyskytuje porucha řeči typu hypokinetické dysartrie, která často nereaguje na dopaminergní medikaci. U některých pacientů se porucha řeči s postupujícím onemocněním zhoršuje. Mnoho publikovaných studií se zabývalo vlivem medikace na změny parametrů řeči, ale výsledky nejsou konzistentní. Neurální koreláty hypokinetické dysartrie také nejsou přesně známy. Zjišťovali …more
Abstract:
Patients with Parkinson’s disease (PD) experience a speech disorder called hypokinetic dysarthria that is often unresponsive to dopaminergic therapy. Over the course of the disease, the speech disorder worsens in some patients. Many published studies have examined the effect of medication on changes in speech parameters, but the results are not consistent. The neural correlates of hypokinetic dysarthria …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 12. 2023
  • Supervisor: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta