MUDr. Martina Mračková, Ph.D.

Disertační práce

Evaluating the effect of therapy in patients with Parkinson's disease using functional Magnetic Resonance Imaging: pharmaco-fMRI

Evaluating the effect of therapy in patients with Parkinson's disease using functional Magnetic Resonance Imaging: pharmaco-fMRI
Anotace:
U pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) se vyskytuje porucha řeči typu hypokinetické dysartrie, která často nereaguje na dopaminergní medikaci. U některých pacientů se porucha řeči s postupujícím onemocněním zhoršuje. Mnoho publikovaných studií se zabývalo vlivem medikace na změny parametrů řeči, ale výsledky nejsou konzistentní. Neurální koreláty hypokinetické dysartrie také nejsou přesně známy. Zjišťovali …více
Abstract:
Patients with Parkinson’s disease (PD) experience a speech disorder called hypokinetic dysarthria that is often unresponsive to dopaminergic therapy. Over the course of the disease, the speech disorder worsens in some patients. Many published studies have examined the effect of medication on changes in speech parameters, but the results are not consistent. The neural correlates of hypokinetic dysarthria …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2023
  • Vedoucí: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta