Bc. Ondřej Hotský

Diplomová práce

Protokol IPv6 a jeho praktické využití

IPv6 Protocol and its Practical Use
Anotace:
Tato diplomová práce „Protokol IPv6 a jeho praktické využití“ se zabývá popisem charakteristiky, adresace, datagramu a statické konfigurace protokolu IPv6. Část této práce popisuje současnou situaci protokolu IPv6 na trhu a uvádí jednotlivé důvody relativně pomalého zavádění tohoto protokolu. Samostatnou kapitolu pak tvoří popis přípravy a realizace implementace protokolu IPv6 do konkrétního síťového …více
Abstract:
The aim of this thesis “IPv6 protocol and its practical use” is to describe characteristics, addressing, datagram and static configuration of protocol IPv6. Part of this thesis describes actual situation of protocol IPv6 on the market and presents various reasons for the relatively slow implementation of this protocol. Separate chapter presents the description of the preparation and implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management