Mgr. Hana Kotasová, Ph.D.

Disertační práce

Molecular mechanisms of neural stem cells generation and regulation - in vitro studies

Molecular mechanisms of neural stem cells generation and regulation - in vitro studies
Anotace:
Nervové kmenové buňky jsou nediferencované buňky schopné sebeobnovy a diferenciace v neurony, astrocyty a oligodendrocyty. Během embryonálního vývoje jsou za první nervové kmenové buňky považovány neuroepitelové buňky nervové trubice. Při dalším vývoji neuroepitelové buňky mění svou expresi a diferencují v radiální glie. Neuroepitelové buňky a později i radiální glie dávají vznik transientně se dělícím …více
Abstract:
Neural stem cells are undifferentiated cell, which are self-renewing and can differentiate into neurons, astrocytes, and oligodendrocytes. During embryonal development first progenitors, which can be considered as neural stem cells, are neuroepithelial cells of neural tube. As development proceeds, neuroepithelial cells change their gene expression pattern and differentiate in radial glial cell. Neuroepithelial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta