Mgr. Pavla Havlíková

Master's thesis

Využití pohybu při práci se slovní zásobou ve výuce němčiny na 1. stupni ZŠ.

The use of physical exercise during the process of learning vocabulary in German lessons on the first stage of the basic school.
Abstract:
Obsahem diplomové práce je metodicko-didaktický popis aktivit. Nabízí zásobník činností do výuky německého jazyka na 1. stupeň ZŠ. Aktivity zohledňují žákovu potřebu pohybu a propojují slovní zásobu několika vybraných témat s pohybem. Teoretická část práce je zaměřena na osobnost dítěte mladšího školního věku, proces učení, styly učení, ranou výuku německého jazyka a pohyb ve výuce německého jazyka …more
Abstract:
The content of thesis is methodical-didactic description of activities. Offers packet of actions for teaching german language at first grade of primary school. Activities consider movement necessity of pupil and connect word-stock of few selected topics with movement. Theoretical part of thesis focus to personality of kids in younger school age, learning process, styles of learning, early education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta