Bc. Jonáš Rosecký

Bakalářská práce

Web-based information system for Duha AZ

Web-based information system for Duha AZ
Anotace:
Nezisková organizace Duha AZ pomáhá dětem smysluplně trávit volný čas. Aby se vedoucí mohli věnovat přípravě programu pro děti a nemuseli trávit netriviální množství času organizačními záležitostmi, potřebují jednoduchý a praktický informační systém, který jim tuto činnost usnadní. Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webový informační systém pro organizaci Duha AZ. Práce se nejprve zabývá …více
Abstract:
Nonprofit organization Duha AZ helps children spend their free time meaningfully. The counselors of the organization need to focus on the events for children rather than spending a nontrivial amount of time on the required paperwork. Creating a practical and straightforward information system would simplify their work. This thesis aims to design and implement a web-based information system for Duha …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Brůža
  • Oponent: RNDr. Pavol Ulbrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma