Bc. Jonáš Rosecký

Bachelor's thesis

Web-based information system for Duha AZ

Web-based information system for Duha AZ
Abstract:
Nezisková organizace Duha AZ pomáhá dětem smysluplně trávit volný čas. Aby se vedoucí mohli věnovat přípravě programu pro děti a nemuseli trávit netriviální množství času organizačními záležitostmi, potřebují jednoduchý a praktický informační systém, který jim tuto činnost usnadní. Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webový informační systém pro organizaci Duha AZ. Práce se nejprve zabývá …more
Abstract:
Nonprofit organization Duha AZ helps children spend their free time meaningfully. The counselors of the organization need to focus on the events for children rather than spending a nontrivial amount of time on the required paperwork. Creating a practical and straightforward information system would simplify their work. This thesis aims to design and implement a web-based information system for Duha …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2022
  • Supervisor: Mgr. Vojtěch Brůža
  • Reader: RNDr. Pavol Ulbrich

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic