Ing. Jiří Hanzlíček

Diplomová práce

Vliv rozpočtových deficitů na vybrané makroekonomické ukazatele

Budget deficit and its impact on selected macroeconomic variables
Anotace:
Cílem práce je empiricky ověřit a zhodnotit vliv rozpočtových deficitů na vybrané makroekonomické ukazatele. Ekonometrickou analýzou zahrnující VAR modely, modely panelových dat a model korekce chyb jsou pro země Visegrádské čtyřky ověřovány vlivy rozpočtových deficitů na ekonomický růst, saldo běžného účtu platební bilance, inflaci, krátkodobou úrokovou míru a podíl investic v ekonomice. Bylo prokázáno …více
Abstract:
The goal of this thesis is to empirically verify and evaluate the impact of budget deficits on selected macroeconomic variables. The impacts of budget deficits on economic growth, current account balance, inflation, short-term interest rate and rate of investment in economy are tested via econometric analysis using VAR models, panel data models and error correction model among Visegrad group countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta