Bc. Lukáš Zvonek

Bakalářská práce

Efekt kooperativity a kompetivity v počítačových hrách na postoje vůči jiným sociálním skupinám

Effect of cooperative and competitive computer gameplay on attitudes towards social outgroups
Anotace:
Tato studie se zaměřila na prozkoumání efektů hraní počítačových her kooperativně či kompetitivně a hraní s členem vlastní nebo cizí skupiny na změnu postoje vůči dané cizí skupině. Zvolenou kontaktní cizí skupinou byla skupina Arabů, jelikož nás specificky zajímaly výsledky k cizí skupině, vůči které jsou ve společnosti zhoršené postoje. V rámci výzkumu bylo zkoumáno 74 účastníků ve věku od 18 do …více
Abstract:
Aim of this study was to explore effects of playing pc games cooperatively or competitively with ingroup or outgroup on attitude change toward particular outgroup. Chosen contact outgroup was Arabs, because of our particular interest in results toward outgroup which posseses worsened atittudes from majority society. In our study there were 74 participants of age 18 – 20 (M = 18,47, SD = 0.53). In our …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.