Jan Vávra

Diplomová práce

Estimating disparities in the treatment of foreign nationals in the criminal justice process in the Czech Republic

Odhad disparit v zacházení s cizizími statními příslušníky v trestním procesu v České Republice
Anotace:
Tato práce zkoumá efekt zahraniční národnosti na výsledky trestního řízení v České Republice. Cizí státní příslušníci jsou zastoupeni v každé fázi trestního procesu o 2% více, než činí jejich podíl v populaci. Tento fakt naznačuje možnou přítomnost diskriminace ze strany orgánů činných v trestním řízení vůči cizincům. Za použíti rozsáhlých datových souborů na úrovni jednotlivých případů z let 2005 …více
Abstract:
This thesis examines the effect of foreign nationality on the outcomes of criminal process in the Czech Republic. Foreign citizens are overrepresented by 2% compared to their share in population in all stages of the criminal process, suggesting possible discrimination by domestic authorities. Using rich case level datasets from 2005 to 2015 observed gaps are decomposed to part explained by a difference …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: Libor Dušek
  • Oponent: Lukáš Kovanda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52350