Marek MACHARÁČEK

Bakalářská práce

Mezinárodní cestovní ruch Vietnamu: analýza poptávky a předpokladů dalšího rozvoje

International Tourism in Vietnam: analysis of demand and expected future development
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat potenciál cestovního ruchu, lokalizační, realizační a selektivní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ve Vietnamu, jeho současný stav a využití destinací a v neposlední řadě charakterizovat jednotlivé subregiony Vietnamu. Předpoklady cestovního ruchu jsou hlavními faktory při rozvoji cestovního ruchu v dané lokalitě. Potenciál rozvoje závisí na přírodních podmínkách …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the potential of tourism, location and selective implementation conditions for tourism development in Vietnam, its current state and usage of destinations and ultimately characterize the different sub-regions of Vietnam. Assumptions of tourism are the main factors in the development of tourism in the locality. Potential development depends on natural conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Boruta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHARÁČEK, Marek. Mezinárodní cestovní ruch Vietnamu: analýza poptávky a předpokladů dalšího rozvoje. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta