Mgr. Jana MATOCHOVÁ

Disertační práce

Maskulinita a feminita a prožívání zátěže

Masculinity and feminity and stress perception
Anotace:
Předložená práce se pohybuje ve vztahovém rámci problematiky genderu a zátěže. Změny v současném světě přinášejí silný tlak na prožívání a chování člověka. Ke zvládnutí všech nároků kladených na jedince je nutná dobrá adaptace. Lidská adaptace se realizuje v interakci dvou systémů: osobnost a prostředí. Ukazuje se, že osobnostně dispoziční proměnné ve smyslu maskulinity ? feminity mají souvislosti …více
Abstract:
The presented work deals with relational framework of the gender and stress issue. Changes in the current world bring a big pressure on person?s experience and behaviour. For coping with all demands made on individual, a good adaptation is necessary. The human adaptation is realized in interaction of two systems ? personality and environment. It appears that the personality disposition variables in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011
Zveřejnit od: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOCHOVÁ, Jana. Maskulinita a feminita a prožívání zátěže. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální poradenství a management sociálních služeb