Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Disertační práce

Ženská touha v panství muže?

Female desire under the rule of men?
Anotace:
Disertace se zabývá tématem ženské touhy. Teoretické ukotvení čerpá ze sociálně-konstrukcionistického přístupu k sexuální socializaci. Teoretická část má následující strukturu: dominantní diskurzy sexuality a vybrané aspekty sexuální socializace žen; biologizující přístup k lidskému sexuálnímu fungování; psychodynamický přístup k vývoji touhy jako intersubjektivity. Detailní kvalitativní analýze a …více
Abstract:
The dissertation deals with a topic of female desire. Theoretical background is embedded in social constructionist approach to sexual socialisation. The theory consists of three frameworks: dominant discourses of sexuality and topics related to female sexual socialisation; medical approach to human sexual functioning; psychodynamic approach to desire as intersubjectivity. The detailed analysis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 7. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie