Bc. Lenka Mašlaňová

Master's thesis

Motivace k výuce anglického jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole

Motivation to teach English in pupils with special educational needs at secondary school
Anotácia:
Diplomová práce „Motivace při výuce anglického jazyka u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“ se věnuje problematice motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) na středních školách k učení se cizím jazykům. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována legislativě pro vzdělávání na střední škole, metodám výuky anglického jazyka u žáků …viac
Abstract:
The thesis "Motivation in Teaching English for Students with Special Educational Needs" deals with the issue of motivation of pupils with special educational needs (SEN) at secondary schools to learn foreign languages. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with legislation for secondary school education, English language teaching methods for pupils …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta