Bc. Sabina Klimešová

Bakalářská práce

Specifické poruchy učení u žáků základní školy

Specific learning disabilities of the elementary pupils
Anotace:
Specifické poruchy učení (SPU) jsou v dnešní době velmi sledovanou tématikou, která se dotýká celé řady žáků. V dřívějších dobách nebyla poruchám učení věnována taková pozornost jako v posledních několika letech. Pro obsáhlost výše zmíněné problematiky je tato bakalářská práce zaměřena okrajově na jednotlivé druhy poruch učení se zaměřením na dyslexii. Úvodní část práce popisuje historii, příčiny, …více
Abstract:
Nowadays, the specific learning disabilities are widely favourite subject matter which could be a problem of many pupils. In the past this field of study wasn’t spread as much as it has been recently. This bachelor thesis deals with dyslexia in the first place; the other disabilities are mentioned in minor because this topic is too huge. In the introduction, the history, reasons, signs, diagnosis, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta