Lucie Doležalová

Bakalářská práce

Profesní sdružení a soutěže v gastronomii

Professional associations and competitions in gastronomy
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na profesní sdružení a soutěže v gastronomii. Cílem práce je zmapovat a zanalyzovat činnost vybraných sdružení v České republice se zaměřením na pořádání soutěží. V práci využívám z velké části metodu kompilace, tedy shromažďování informací z různých zdrojů. V teoretické části zpracovávám témata, která vycházejí z vlastního zaměření práce. Analytická část analyzuje veškeré …více
Abstract:
Bachelor´s Dissertation is focused on professional associations and competitions in gastronomy. The aim of the dissertation is to chart and analyze activities of selected associations in the Czech Republic with specialization to organize competitions. In the dissertation there is largely used a method of compilation that means to gather information from various sources. In theoretical part there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví