Ing. Petr Vrabec

Bachelor's thesis

Internetové a elektronické bankovnictví pro firmy

Internet and electronic banking for companies
Abstract:
Tato práce slouží k poskytnutí: - pohledu na elektronický platební styk, jeho právní úpravu a poskytované služby v rámci internetového a elektronického bankovnictví - historie vývoje internetového a elektronického bankovnictví pro firem - přehledu inovace a trendů v oblasti těchto produktů - informací týkající se implementace a zabezpečení s návazností na technologie - přehledu současných typů internetových …more
Abstract:
This work serves for providing: - view on electronic payments system, its law form and provided services in terms of internet and electronic banking - history of the development concerning internet and electronic banking for companies - overview of inovations and trends concerning these products - information regarding implementations and security in connection with technologies - overview of current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services