Ing. Petr Vrabec

Bachelor's thesis

Internetové a elektronické bankovnictví pro firmy

Internet and electronic banking for companies
Anotácia:
Tato práce slouží k poskytnutí: - pohledu na elektronický platební styk, jeho právní úpravu a poskytované služby v rámci internetového a elektronického bankovnictví - historie vývoje internetového a elektronického bankovnictví pro firem - přehledu inovace a trendů v oblasti těchto produktů - informací týkající se implementace a zabezpečení s návazností na technologie - přehledu současných typů internetových …viac
Abstract:
This work serves for providing: - view on electronic payments system, its law form and provided services in terms of internet and electronic banking - history of the development concerning internet and electronic banking for companies - overview of inovations and trends concerning these products - information regarding implementations and security in connection with technologies - overview of current …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedúci: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services