Matúš Kučera

Bakalářská práce

Progresivní typy gastronomických provozů v zahraničí

Progressive types of gastronomic establishments abroad
Abstract:
This thesis deals with the issue of service in pubs in the selected region. The thesis is divided into three interlinked parts. The first section presents the theoretical knowledge of gastronomy and hospitality. The second part analyzes selected pubs and commercial development of gastronomy in Slovakia. This section analyzed sales of catering establishments in the selected period. The third section …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou poskytovaných služieb v pohostinských zariadeniach vo vybranom regióne. Práca je rozdelená do troch na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti približuje teoretické znalosti z oblasti gastronómie a pohostinstva. V druhej časti analyzuje vybrané komerčné pohostinské zariadenia a vývoj gastronómie na Slovensku. V tejto časti sú analyzované tržby pohostinských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze