Bc. Stanislava Muchová, DiS.

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007 - 2013

Structural funds of the European Union and the possibilities of drawing from funds during the years 2007 - 2013
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá regionální a strukturální politikou Evropské unie, jejími principy a cíli v období 2007–2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je regionální politika, její historie, cíle a principy. Strukturální fondy EU a jejich legislativní a administrativní zázemí pro čerpání v České republice. Dále zahrnuje řízení projektu, projektový …more
Abstract:
This thesis deals with the regional and structural policy of the European Union, its principles and objectives in the period 2007-2013. The work is divided into theoretical and practical parts. The content of the theoretical part of the regional policy, its history, goals and principles. EU Structural Funds and their legislative and administrative background for drawing in the Czech Republic. It also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2011
  • Supervisor: Ing. Michaela Šlégrová
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní