Ing. Markéta Vávrová

Bachelor's thesis

Komunikace a typologie člověka

Communication and Human Typology
Abstract:
Práce je zaměřena na mezilidskou komunikaci, její funkce, zásady, způsoby, efektivnost, zpětnou vazbu a hlavní koncepty transakční analýzy. Dále se zabývá historickým vývojem typologie člověka, různými druhy typologií a způsobem jejich určování pomocí metody MBTI. Praktická část hodnotí výsledky testu MBTI provedeného ve firmě X, zastoupení jednotlivých osobnostních typů v sedmičlenném pracovním týmu …more
Abstract:
This work focuses on human communication , its functions, principles, methods, effectiveness, feedback and the main concepts of transactional analysis. It also deals withthe historical development of human typology, typology of different types and their determination using the MBTI. The practical section assesses the MBTI test results carried out in company X, the representation of individual personality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní